Solel på ditt villatak    

Vid totalt fyra tillfällen i höst kommer den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm att hålla kostnadsfria seminarier på kvällstid med tema solel på villatak.

Föreläsningarna kommer att kompletteras med en minimässa där installatörer kopplade till solel är på plats. Seminarierna har endast små skillnader i sitt innehåll. Energi- och klimatrådgivningen i de fem kommunerna samarbetar och har sin fysiska plats i Helsingborg på Helsingborg kontaktcenter. Rådgivningen arbetar på uppdrag från energimyndigheten och ger oberoende och kostnadsfria råd.

Datum:

Båstad torsdag 14/9

Helsingborg torsdag 21/9

Ängelholm torsdag 28/9

Höganäs tisdag 3/10