SolelsAkademin ska genom egen gedigen kunskap, erfarenhet och engagemang öka förståelsen och kunskapen kring installationer av Solel, för återförsäljare såväl som installatörer och montörer.

Oavsett ursprungsnivå och förutsättning ska vi ge dem alla en chans till kloka investeringar, väl avvägda beslut och lyckade genomförda installationer inom området Solel.

Vi ska även vara en starkt bidragande part i att intresset för Solel och dess positiva effekter i Sverige ökar och målet om solelsproducerad el uppnås.

Här kan du anmäla dig till våra datumsatta kurser.

Aktuella utbildningar

SolarEdge – Installation, drift och kommunikation

8 platser

Onsdag 6 novemberl 09.00 – 16.00, SolelsAkademin i Hästveda

Strängväxelriktare – Installation, drift m.m.

8 platser

Torsdag 7 novemberl 09.00 – 16.00, SolelsAkademin i Hästveda

SolarEdge – Installation, drift och kommunikation

8 platser

Onsdag 4 decemberl 09.00 – 16.00, SolelsAkademin i Hästveda

Strängväxelriktare – Installation, drift m.m.

8 platser

Torsdag 5 decemberl 09.00 – 16.00, SolelsAkademin i Hästveda

Huvudkontor:

GermanSolar Sweden AB

Östra storgatan 36

SE-282 75 Hästveda

Växel: 0451 – 38 36 00

Följ oss på socialamedier

Copyright © GermanSolarSweden AB 2019