SolarEdge_logo
År 2006 uppfann SolarEdge en intelligent växelriktarlösning som förändrade det sätt på vilket energi utvinns och hanteras i Solcellsanläggningar. Sedan SolarEdge började leverera produkter 2010 har företaget skickat ut mer än 5,3 GW av dess DC-optimerade växelriktarlösning, och dess produkter har installerats i 120 länder. SolarEdge har en komplett sortiment av invertrar och effektoptimerare som kommer väldigt starkt på marknaden. Med en effektoptimerare kan du utvinna mer energi ur din solcellsanläggning. Hör av dig till oss för mer information!