Villa 8,7 kWp

Om projektet

Här har vi en vacker belägen villa utanför staffanstorp. Anläggningen är monterad på två takytor med infästning på både tegel och falsat plåttak.

Anläggningsfakta:

  • Solpanel: 31 st Blackline Amerisolar 280Wp mono
  • Växelriktare: 1 st Solaredge SE8K
  • Optimerare: 31 st Solaredge P300
  • Monteringssystem: GermanClick med infästning för tegeltak respektive falsat plåttak
  • Solcellsanläggningens toppeffekt: 8,7 kWp
  • Förväntad årlig produktion: Ca 8 816 kWh

Huvudkontor:

GermanSolar Sweden AB

Östra storgatan 36

SE-282 75 Hästveda

Växel: 0451 – 38 36 00

Följ oss på socialamedier

Copyright © Zenitec Sweden AB 2020