Växjö stift 15,66 kWp

Om projektet

“Kraften kommer från ovan” lyder mottot från Växjö stifts nya satsning om att bli mer klimatsmarta och satsa på förnybar energi. Vi fick i uppdrag av växjö stift att installera solpaneler på kanslipersonalens kontorsbyggnad som ligger vackert beläget norr om biskopsgården. Östraboliden är en vacker byggnad från 1938 där växjö stift idag har sitt kansli. Växjö stift har även vidare planer på att investera i elbilar.

Anläggning är monterad med 54 stycken Powerline Blackline 290 kw solcellspaneler vilket ger en effekt ut på 15,66 kWp. Till dessa solpanelar har vi en växelriktare från Fronius.

Huvudkontor:

GermanSolar Sweden AB

Östra storgatan 36

SE-282 75 Hästveda

Växel: 0451 – 38 36 00

Följ oss på socialamedier

Copyright © Zenitec Sweden AB 2020