Solcellsparken Hästveda

Om projektet

Solcellsparken i Hästveda utökas kontinuerligt och levererar idag 220 kWp. Här testas och visas en stor del av våra produkter. Den består i stort av ca 1100 paneler av blandade fabrikat. Även flera olika varianter av växelriktare används.

Montering är till största del gjord på platsbyggda takstolar, fritt på mark via betongslipers.

Huvudkontor:

GermanSolar Sweden AB

Östra storgatan 36

SE-282 75 Hästveda

Växel: 0451 – 38 36 00

Följ oss på socialamedier

Copyright © Zenitec Sweden AB 2020