Lösning lantbruk

Om projektet

Bra-Ko ägs och drivs av David och Eric. Under 2009 började de med verksamheten på Björkeberga Gård med avelsdjur av högsta klass. Ett nytt stall byggs under 2009 med 21 boxar för djuren. Korna vistas ensamma i boxarna medan yngre djur kan gå upp till fyra stycken tillsammans. Därmed får de möjlighet att ge djuren den skötsel och omvårdnad som krävs för att ta fram djur av högsta klass såväl exteriört som produktionsmässigt.

Miljötänk är något som alltid har vait i fokus för gården. 2013 valde man därför att satsa på en egen solcellsanläggning, för att täcka en del av sitt elbehov. Anläggningen består av 174 stycken GermanSolar Silverline-paneler. Dessa täcker en yta av ca 290m2. Den årliga elproduktionen ligger på ca 41 000 kWh.

Huvudkontor:

GermanSolar Sweden AB

Östra storgatan 36

SE-282 75 Hästveda

Växel: 0451 – 38 36 00

Följ oss på socialamedier

Copyright © Zenitec Sweden AB 2020