Ikea hotell Älmhult 21,6 kWp

Om projektet

Denna solcellsanläggning är en utbyggnad av anläggning på
IKEA Hotell, Älmhult, med 21,6 kWp.
Förväntad årlig produktion: 18 300 kWh

Solcellsanläggningen består av:
Solcellspaneler: 80 st Amerisolar Silverline 270 Wp
Växelriktare: 1 st SolarEdge SE25k
Optimerare: 40 st SolarEdge P600

Huvudkontor:

GermanSolar Sweden AB

Östra storgatan 36

SE-282 75 Hästveda

Växel: 0451 – 38 36 00

Följ oss på socialamedier

Copyright © Zenitec Sweden AB 2020