Invigning av GermanSolars nya lokaler 2019!

Vi på GermanSolar Sweden tackar vill tacka alla leverantörer, partners, återförsäljare, politiker m.m. för visat intresse på vår invigningskväll. En mycket givande kväll med många intressanta möten och med en klar inriktning för hur vår vision inför framtiden ser ut. Nu blickar vi framåt mot ett helt fantastiskt solcells-år 2019!