Investeringsstöd till solceller – 2019 års budget höjs och stödnivån sänks

Enligt SVT nyheter höjer regeringen 2019 års budget för investeringsstöd till solceller med 300 miljoner. Man anger att stödet totalt uppgår till 736 miljoner under 2019. Samtidigt sänks stödnivån i investeringsstödet från 30% till 20% för ansökningar som behandlas från och med 1 maj, alltså även för de som redan står i kö. Det framgår inte om man kommer att ändra på det maximala stödbeloppet som idag är 1,2 miljoner per solcellssystem enligt Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller.

Det är bra att investeringsstödet höjs då många står i kö. Genom att sänka nivån kan flera ta del av stödet. Om hela budgeten kommer att användas kommer det att byggas solcellssystem för 3,68 miljarder enbart med hjälp av investeringsstödet. Det kommer dessutom sannolikt att byggas en del utan investeringsstöd. Även 2019 ser därmed ut att bli ett ljust år för solcellsbranschen i Sverige.

Källa:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stod-till-solceller-sanks-till-20-procent

Huvudkontor:

GermanSolar Sweden AB

Östra storgatan 36

SE-282 75 Hästveda

Växel: 0451 – 38 36 00

Följ oss på socialamedier

Copyright © Zenitec Sweden AB 2020