Esdec utvecklar, tillverkar och levererar professionella monteringsstrukturer för montering av solpaneler på tak, kallad ClickFit och FlatFix. ClickFit är det samlade namnet på snedställda takkonstruktioner och FlatFix är det samlade namnet på monteringsstrukturer för plana tak. ClickFit och FlatFix monteringsstrukturer är testatade av erkända testinstitut, såsom DNW (vindtunnel), BRE, och är bland annat certifierade enligt det nederländska byggdekretet och MCS012 av NQA.

Mer information om de olika monteringssystemen hittar du under Ladda ner.