Budgetpropositionen för 2018 är klar

Den 20 september 2017 lämnade regeringen budgetpropositionen för år 2018 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2018 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen. En rejäl ökning till investeringsstödet för solceller presenteras och nu återstår det att se vad riksdagen har att säga om detta.

För mer information angående budgetpropositionen för år 2018 hittar ni på: http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/09/prop.-2017181/

Se även en intressant sammanfattning av innebörden utav budgetpropositionen på Bengts villablogg