Produktöversikt

Treesystem är ett monteringssystem som syftar till att förenkla markinstallationen av solpaneler. Grundprincipen består i motsättningen av minst två snedställda insatser som hänvisas till en förankringsbas som bestämmer penetrationshöjningen i jordmassan. Därigenom påverkas en volym mark som kan definieras som ett motstånd. När förankringsinsatserna tvingas in i marken i motsatta riktningar, blockerar de den enhet som finns kvar på ytan.

Informationsfilm

Ladda ner